Vaalipalvelut

Onnistunut vaaliprojekti perustuu hyvään suunnitteluun

Järjestelmät luovat vaalien toteutukselle selkärangan, mutta ammattitaitoinen projektinhallinta varmistaa niiden onnistumisen.

Tutustu ilmaiseksi

:doodle { @grid: 8 / 33vw 33vw; transform: scale(1); max-height: 35rem; max-width: 35rem; } :container { transform-style: preserve-3d; animation: camera 5s ease-in-out infinite; animation-direction: alternate-reverse; transform: rotateX(0deg) rotateZ(60deg) translateY(0%); } --ds: @r(5s, 45s, .1s); --size: @r(2, 15); --left: @r(0%, 100%); /* Thanks to mootari for the tip */ --z: calc(@i() * .0001px + var(--size) * .1px); animation: move var(--ds) linear infinite, opacity var(--ds) linear infinite; animation-delay: calc((@row() - @size-row()) * var(--ds) / @size-row() - @r(@size()) * .1s); :after { content: ''; width: 100%; height: 100%; background: @p(#FF233B, #1c9ea2, #c2a36b, #EBEBBC); border-radius: 100%; } position: absolute; left: calc(@col() * 100% / @size-row() + var(--z)); @size: calc(100% / @size-row()); top: var(--left); @keyframes move { 0% { transform: scale(0.25); } 100% { transform: scale(1); } } @keyframes opacity { 0%, 100% { opacity: 0; } 10%, 90% { opacity: .9; } }

”Edita Prima kehittää vaalipalveluitaan jatkuvasti. Tämän kehitystyön myötä S-ryhmän osuuskaupat ovat saaneet käyttöönsä entistä kattavamman ja monipuolisemman vaalikokonaisuuden. Olemme tyytyväisiä vuonna 2016 alkaneeseen yhteistyöhömme 19 osuuskaupan edustajiston vaaleissa ja yhteistyömme jatkuu vuoden 2020 vaaleissa.”

Marjaana Saarikoski

Yhteysjohtaja, SOK

Vaaleja pidetään 3-5 vuoden välein ja tämä on haaste

Viidessä vuodessa ennättää moni asia muuttua niin järjestelmien kuin ihmistenkin osalta. Samalla on muistettava, että vaalit on vietävä läpi virheettömästi ja vaalitulos on luovutettava vaalilautakunnalle sovittuna aikana. Me ymmärrämme kaiken tämän.

Pelkät järjestelmät eivät toteuta vaaleja

Jokaisessa vaalissa on omat sääntönsä ja jokaisella organisaatiolla on omat tottumukset ja vaatimukset vaalien suhteen.

Meillä on vankka kokemus vaaliprojektin johtamisesta

Osaamme ennakoida tapahtumia, meillä on benchmark-tietoa siitä, mitä muut ovat tehneet, mikä toimii ja mikä ei

Projektipäällikkö vaaliesi tueksi

Projektipäällikkö varmistaa vaalin etenemisen suunnitellusti ja auttaa viestintäkanavien monipuolisessa hyödyntämisessä.

Digitaalisella palvelulla luot valmiin, esitarkastetun ehdokasluettelon

Ehdokasasettelun tarkoituksena on houkutella jäseniä ehdokkaiksi tulevissa vaaleissa. Ehdokasasettelupalvelussa perinteinen ilmoituslomakkeiden täyttäminen ja kirjaaminen on korvattu osittain tai kokonaan sähköisellä sovelluksella.

Sovellus tarkastaa ehdokkaan vaalikelpoisuuden

Ehdokkaan tiedot tallennetaan suoraan ehdokastietokantaan. Samalla saadaan ajantasaiset yhteystiedot vaalien aikaista viestintää varten.

Automaatiolla valmis ehdokasluettelo

Ehdokkuuden kirjaaminen suoraan järjestelmään vähentää merkittävästi ehdokaskelpoisuuden tarkistamiseen vaadittavaa työtä ja kopioinnista aiheutuneita virheitä.

Tuo ehdokkaat lähelle ihmisiä

Kykenemme markkinoiden ainoana toimijana tarjoamaan integroitua äänestyspalvelun ja vaalikoneen yhdistelmää.

Päästä ehdokkaat ääneen

Ehdokkaat voivat esitellä itseään ja tavoitteitaan vaalikoneessa vastaamalla kysymyksiin ja  asiasanojen avulla.

Monipuolinen ehdokashaku

Äänestäjät voivat hakea itselleen sopivaa ehdokasta hakuehtojen rajauksella, asiasanoilla eli aihetunnisteilla tai kysymyksillä.

Hyödynnä vaalikonetta viestinnässä ja itse vaalissa

Vaalikone julkaistaan avoimella verkkosivulla ja sitä voidaan hyödyntää vaaliviestinnässä laajemmin. Voit ääneestää ehdokastasi suoraan vaalikoneen kautta.

Painettavat ja digitaaliset materiaalit suunnittelusta jakeluun

Huolehdimme vaalien viestintämateriaaleista, kuten postivaalimateriaaleista, vaalipaikoilla esillä olevista mainoksista ja ehdokasjulisteista. Tarvittaessa järjestämme myös äänestyskopit, uurnat ja sähköiset äänestyspisteet.

Postitus vaalisalaisuudesta tinkimättä

Auditoitu prosessimme varmistaa, ettei kukaan voi äänestää kuin kerran, vaikka käytössä olisi useampikin samanaikainen äänestystapa.

Ehdokaslistat nopeasti ja virheettömästi

Taittoautomaation avulla vähennetään ehdokaslistojen teossa syntyviä virheitä ja työhön käytettyä aikaa. Tämä on erityisen hyödyllistä vaalien aikataulun kriittisimmässä vaiheessa.

Äänestyksen reaaliaikainen seuranta ja nopea tulosten laskenta

Äänestyspalvelu yhdistää sähköisen äänestyksen ja postiäänestyksen. Voit seurata äänten laskentaa ja äänestysaktiivisuutta reaaliajassa. Vaalitulos on nopeasti selvillä äänestyksen päätyttyä.

Äänestä sähköisesti omalta päätteeltä

Sähköinen äänestäminen on helppoa ja nopeaa, ja voit tehdä sen millä tahansa päätelaitteella. Kirjaudu palvelun etusivulta tai vaalikoneen kautta.

Vahvalla tunnistautumisella varmistetaan tuloksen oikeellisuus

Äänestyspalvelumme tarkistaa henkilön vaalikelpoisuuden vahvalla verkkotunnistautumisella ja varmistaa että äänioikeus on edelleen käyttämättä.

Postiäänet järjestelmään heti niiden saavuttua

Ennen äänen kirjaamista tietokantaan äänestyspalvelu tarkastaa lähettäjän oikeuden äänestää valittua ehdokasta. 

Opi ymmärtämään ja aktivoi organisaatiosi äänestäjäkuntaa

Digitaalinen raportointi on toteutettavissa sekä ehdokasasettelun että äänestyksen aikana. Seuraa vaalien edistymistä reaaliajassa ja hyödynnä työkaluja kohdennettujen aktivointikampanjoiden toteuttamisessa.

Tietoa äänestäjistä analytiikan avulla

Äänestäjien tunnistaminen mahdollistaa vaalituloksen ja äänestysaktiivisuuden analysoinnin esimerkiksi sukupuolen, äänestysajan, äänestyskanavan, kotikunnan ja iän mukaan.

Väritä vaalia arvonnoilla

Vaalituloksen laskennan yhteydessä voidaan suorittaa erilaisia arvontoja. Voittajat julkistetaan sovitulla tavalla ja aikataululla.

Hyvä vaalitulos edellyttää aktiivista viestintää jäsenistölle

Vaalijärjestelmissämme oleva vaalikelpoisten jäsenten data mahdollistaa kohdennetut ja tarkkaan ajoitetut viestit jäsenille.

Kohenna äänestysaktiivisuutta

Ehdokasasettelun tai äänestyksen aikana tapahtuvat aktivointikampanjat nostavat äänestysaktiivisuutta lähes poikkeuksetta.

Huomioi myös ehdokkaat

Lähetä ehdokkaaksi hyväksytyille tietoa ja ohjeita ehdokashyväksynnästä, vaaliprosessista ja tietojen päivittämisestä.

Viesti äänestäjiin vetoavalla tavalla

Voimme tunnistaa erilaisia äänestäjäprofiileja, ymmärtää heidän äänestysmotiivejaan ja suunnitella viestinnän sisällön heitä puhuttelevaksi.

Räätälöimme palvelun aina tarpeitasi vastaavaksi

Luomme johtavia teknologioita yhdistämällä sinulle ainutlaatuisen asiakaspalvelun kokonaisuuden. Toteutus etenee läpinäkyvästi vaiheissa.

Esikartoitus

Hankimme ymmärryksen tarpeistasi keskustellen. Tämän pohjalta luomme alustavan kuvauksen palvelusta ja annamme tarjouksen suunnitteluvaiheesta.

Suunnitteluvaihe

Palvelu suunnitellaan yhdessä työpajassa, josta saat liiketoiminnalliset määrittelyt sekä alustavan projektisuunnitelman hinta-arvioineen.

Palvelun pystytys

Rakennamme työnkulut automaatiotamme varten sekä pystytämme teknisen ympäristön sekä tarvittavat integraatiot.

Toimimme SaaS-mallilla

Sinun ei tarvitse investoida teknologiaan tai huolehtia tietoturva-päivityksistä. Palvelusi toimii luotettavasti konesalissamme ja yhteyshenkilömme on aina tukenasi.

”Toteutimme vuonna 2017 Edita Priman kanssa Suomen suurimmat sähköiset vaalit, joihin osallistui 83 osuuspankkia, joissa äänioikeus oli reilulla 1,5 miljoonalla omistaja-asiakkaalla. Koko edustajiston vaalien transformaatioprojekti järjestelmätöineen kaikkineen toteutettiin nopeasti ja samalla luotiin pohja jatkokehittämiselle. Pian tulevat seuraavat osuuspankkien edustajiston vaalit, jolloin taas pääsemme tekemään tiivistä yhteistyötä.”

Pekka Keskiaho
Markkinointipäällikkö, OP

Rakennetaan yhdessä sinulle sopiva kokonaisuus

Ota yhteyttä myyntiin